Laptop leenovereenkomst

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Laptop leenovereenkomst

OVEREENKOMST VOOR HET LENEN VAN EEN LAPTOP VAN DE FACULTEIT NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Hierbij verklaar ik:

 • NAAM:………………………………………………

Student/medewerker van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica:

 • S-nummer:…………………………………
 • U-nummer:…………………………………
 • Documenttype van het geldige legitimatiebewijs: …………………………………
 • Nummer van het geldige legitimatiebewijs:…………………………………

dat ik de laptop in goede staat ontvangen heb.

 • Naam/nummer laptop: …………………………………
 • Inclusief/exclusief stroom-adapter: …………………………………
 • Datum: ………………………………… Tijdstip: …………………………………
 • Geplande datum/tijd retour: …………………………………

Ik heb het uitleenreglement van FNWI voor uitlenen van laptops aan studenten en medewerkers gelezen en zal mij aan het hierin gestelde houden.

Ik verplicht mij tot het volgende:

 • Inleveren van de laptop op de hierboven vermelde datum voor sluitingstijd van de Library of Science (Ma-Do voor 20:00 uur; Vrij voor 17:30 uur).
 • Melding maken van alle geconstateerde hard- of software problemen m.b.t. bovenvermelde laptop.
 • Vergoeden van alle schade die tijdens de leenperiode aan de laptop ontstaan is.
 • Vergoeden van de boekwaarde van de laptop indien de laptop niet geretourneerd wordt.

De studenten- of medewerkerspas heb ik achtergelaten als onderpand. Deze ontvang ik terug bij inlevering van de laptop.


 • Handtekening lener: …………………………………
 • Handtekening bibliotheekmedewerker bij uitleen: …………………………………
 • Datum/tijd uitleen: …………………………………
 • Handtekening bibliotheekmedewerker na constateren correct terugbrengen: …………………………………
 • Datum/tijd retour: …………………………………