Install share

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Veel campuslicentie software die door studenten en medewerkers van FNWI gebruikt mag worden, is te vinden in de install directory van C&CZ servers.

Op een Windows PC, kan de share aangekoppeld worden via de service \\install-srv.science.ru.nl\install. Op een Mac gebruik command-K in de Finder en voer het pad smb://install.science.ru.nl/install in. Op een beheerd Unix/Linux systeem kan men deze schijf terug vinden onder /vol/install/science.

Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een VPN-tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.

Meestal kan men deze software direct vanaf de install share installeren. Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden. Elk softwarepakket heeft eigen licentievoorwaarden. Soms is gebruik alleen op RU-computers toegestaan, soms ook thuisgebruik door studenten.

  • Navigeer op deze netwerkschijf naar de science map en dan naar een software pakket naar keuze.
  • Installeer nu de gekozen software, meestal door 'setup.exe' uit te voeren.
  • Vaak is een licentiecode nodig, die via mail naar postmaster verkregen kan worden.

Software beschikbaar vanaf de install share

Name Version Category Description On CD/DVD Run from network share Available for Linux Standard for Windows Frequently installed Optionally installed Windows Linux OS X
ATLAS.ti
7
8
ArcGIS 10.3.1 Een GIS (geographic information system) voor het werken met kaarten en geografische informatie
BASS Concern application Concernapplication
ChemOffice ChemBioOffice is een veelzijdig software pakket voor onder andere het opzoeken en tekenen van moleculaire structuren, 3-D visualisatie en molecular modeling, alsook teken van biologische transformaties en management van biologische data.
EndNote RU-Style-files RU-Style voor EndNote
Euroglot Professional 8.3c
F-Secure Misc Antivirus software
Filemaker FileMaker Pro is a cross-platform relational database application
16
17
LabVIEW Spring 2017
Magma 2.18.4 Magma is a software package designed for computations in algebra, number theory, algebraic geometry and algebraic combinatorics.
Maple Computer algebra system
Maple_Maple2017
Mathematica 11.2.0 Math Wiskundig softwarepakket van Wolfram Research
11.3.0
8
9
Matlab R2012b Scientific MATLAB (oorspronkelijk MATrix LABoratory) is een technische softwareomgeving uitgegeven door The Mathworks en wordt gebruikt in zowel de industrie als de academische wereld voor allerhande wiskundige toepassingen zoals het berekenen van functies, bewerken van matrices, statistiek, tekenen van grafieken, schrijven en implementeren van algoritmen en het maken van grafische gebruikersinterfaces.
R2017a
R2018a
Mendeley 1.17.11 Mendeley is a desktop and web program for managing and sharing research papers, discovering research data and collaborating online.
MestreNova Scientific Mnova is a multipage, multivendor, multitechnique and multiplatform analytical chemistry software suite designed for NMR mass spectrometry.
Microsoft Office 2010 Office Office pakket van Microsoft
2013
2016
OCSNG Agent 2.3.1.1 Open Computers and Software Inventory
Origin 2018 Scientific Origin van Originlab is software voor wetenschappelijke grafieken en data-analyse
9.1
Pro 2017
Putty SSH client
RU Huisstijl 3.0 Office RU-Huisstijl sjablonen voor Microsoft Office.
4.1
4.2 (MS Office 2010)
SPSS 25
SafeExamBrowser 2.2.0
TeX Collection 2014 The TeX Collection is the name for the overall collection of software distributed by the TeX user groups each year. Includes: TeX Live, MacTex, proTeXt and CTAN
2017
Unscrambler 10.4 Scientific The Unscrambler® X is a commercial software product for multivariate data analysis.
Windows 10 Operating system made by Microsoft
2008R2
2012R2
7
8
XP