Digitaal toetsen

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Digitale toetsomgeving

Er is een digitale toetsomgeving beschikbaar, gebaseerd op het open source product TAO Testing, welke voor zowel summatief als formatief toetsen gebruikt kan worden. De toetsomgeving ondersteunt een aantal vraagtypes, maar er is geen mogelijkheid om wiskundige of chemische formules in te voeren in de antwoorden. Zulke formules kunnen op redelijke schaal wel gebruikt worden in de toetsvragen. Het is mogelijk om computer broncode in te voeren maar alleen in een vrij tekstveld, niet in een vorm die in de buurt komt van de programmeeromgevingen die we tegenwoordig gewend zijn. In het algemeen worden momenteel dus alleen open vragen en multiple choice vragen goed ondersteund. Plaatjes kunnen gebruikt worden in de vragen en het is ook beperkt mogelijk om studenten een plaatje te laten tekenen/uploaden als onderdeel van een antwoord, door gebruik te maken van een standaard applicatie op de desktop, zoals b.v. WIndows Paint. Deze mogelijkheid is al in de praktijk toegepast en functioneert redelijk, maar ideaal is het niet. Dit alles betekent dat deze toetsomgeving nu maar voor een deel van de cursussen kan worden gebruikt. Aanvullende functionaliteit moet worden ontwikkeld om de omgeving geschikt te maken als algemeen digitaal toetsmiddel voor de hele faculteit.

De omgeving bestaat uit vier delen, allemaal web-gebaseerd:

 1. Een "database" omgeving waarin docenten vragen kunnen samenstellen en hun verzameling toetsvragen kunnen beheren.
 2. Een "authoring" omgeving waarin docenten tentamens kunnen samenstellen met de vragen uit de database.
 3. Een "testing" (toets)omgeving waarin tentamens worden afgenomen. The toetsen vinden plaats op de PC's in de pc ruimtes die door C&CZ worden beheerd, in een zogenaamde "Safe Exam Browser" omgeving.
 4. Een "grading" (beoordelings)omgeving waarin de antwoorden kunnen worden bekeken en beoordeeld.

Op dit moment bestaat de "grading" omgeving nog niet. In plaats daarvan worden de antwoorden van de toets geëxporteerd in een spreadsheet. Voor multiple choice vragen is automatische puntentoekenning mogelijk. De overige drie omgevingen bestaan al en zijn operationeel.

Voor- en nadelen

Per november 2015 is de nieuwe digitale toetsomgeving al met succes gebruikt voor een tiental tentamens. De voordelen zijn groot.

 1. Correctie en beoordeling, vooral voor een groot aantal deelnemers, kan sneller worden uitgevoerd.
  1. Antwoorden op open vragen worden ingetypt i.p.v. geschreven en daardoor veel beter leesbaar.
  2. Multiple choice vragen kunnen automatisch worden beoordeeld.
 2. Naar mate de database met toetsvragen groeit, wordt het eenvoudiger voor docenten om toetsen samen te stellen.
 3. Voor de meeste studenten is typen en klikken handiger dan schrijven.
 4. Voor Informatica cursussen, vooral op het gebied van programmeren, is de mogelijkheid om code te typen en verbeteren een enorme verbetering t.o.v. het schrijven van code op papier.
 5. De cursus-enquete (Alice) is geïntegreerd aan het einde van de digitale toets, waardoor de response op de enquête enorm is gestegen.

Er zijn ook nadelen:

 1. Digitaal toetsen introduceert nieuwe fraude-risico's. Het kan lastig zijn om deze allemaal uit te sluiten.
 2. Digitaal toetsen legt beslag op de beschikbare PC's voor studenten. Dit probleem neemt toe naarmate het digitaal toetsen toeneemt.
 3. Mede in verband met het vorige punt kan het nodig zijn om digitale toetsen in de avonduren te roosteren. Dit is momenteel een probleem omdat IT ondersteuning buiten kantooruren niet geregeld is.
 4. De PC's in de computerruimtes zijn niet beschermd tegen stroomuitval. Bij een langdurige uitval kan een digitaal tentamen niet doorgaan.
 5. Op dit moment is het niet mogelijk om te werken met wiskundige of chemische formules, reactievergelijkingen, diagrammen, of welke andere vorm van input anders dan gewone tekst.