Abonnement en gesprekskosten

Uit Cncz
Ga naar: navigatie, zoeken

Telefoontarieven FNWI

[nl] De gesprekskosten worden door het ISC maandelijks doorbelast naar de kostenplaats waarop een abonnement is geregistreerd. Alle afdelingen met een kostenplaats-, project, of verbijzonderingsnummer kunnen (een) telefoonabonnement(en) nemen. Zij zijn zelf verantwoordlijk voor gebruik, tijdig melden van verhuizingen, gidsvermeldingen en laten opheffen van abonnementen c.q. afsluiten van telefoons.

Om het bewaken van de kosten en het controleren van de doorbelasting mogelijk te maken worden maandelijks specificaties van de in de voorgaande maand gemaakte kosten door het ISC naar de telefooncontactpersonen gemaild. Niet tijdig opgezegde abonnementen kunnen achteraf NIET gecorrigeerd worden. Het is dus in uw belang regelmatig (maandelijks) de zojuist genoemde kostenspecificaties na te kijken.


De gesprekskosten hangen uiteraard af van het gebruik maar zijn door afspraken met de provider van de SKU bijzonder laag te noemen.

Interne gesprekken (binnen de campus dus ook naar het RadboudUMC) zijn gratis.
Het gebruik van de op de campus aanwezige antwoordapparaatfuncties (voicemail) is eveneens gratis.
Ook kleine aanpassingen van groepsschakelingen, funtietoetsenmenu's, verkeersklassen en dergelijke zijn gratis.
Voor abonnementen inclusief (een of meerdere) toestel(len) geldt dat vervanging en het verhelpen van storingen aan die toestellen gratis is.Binnen FNWI, gemeten over de periode januari-december 2008 bedraagt het gemiddelde aan gesprekskosten per toestel per maand € 3,89. Het laagst gemeten gebruik op een aansluiting bedraagt € 0,00 en het hoogst gemeten gebruik op een aansluiting bedraagt € 113,00.

De totale uitgave (gesprekken en abonnementen) van heel FNWI inclusief daaraan gelieerde spin-off bedrijven is omlaag gegaan van € 351.993,66 in 2004 naar € 206.209,05 in 2010.

Dit betreft alle vaste telefoonaansluitingen.

Telecom tarieven worden bepaald en gepubliceerd door het ISC. U kunt ze hier vinden: ISC Servicecentrum, Telefonie