Rumba:OsirisKoppeling

Uit apropos
Ga naar: navigatie, zoeken

Om enerzijds de kwaliteit van de gegevens in Rumba te verbeteren en anderzijds dubbele invoer te voorkomen is vanaf studiejaar 2012/2013 er een koppeling tussen ORISIS en Rumba. De koppeling met OSIRIS is éénrichtingsverkeer, van OSIRIS naar Rumba. Deze koppeling draait elke nacht één keer en bestaat eigenlijk uit twee verschillende onderdelen, te weten het aanpassen van bestaande vakken in Rumba en het aanmaken van nieuwe vakken in Rumba.

Inhoud

Aanpassen cursussen

De koppeling haalt de informatie op van alle vakken van alle faculteiten in OSIRIS, met de status 'Definitief'. Wanneer de OSIRIS vakcode al bestaat in Rumba (in hetzelfde studiejaar) zal de cursus in Rumba worden aangepast. Het groene OSIRIS icoontje zal dan worden gezet, een aantal velden zal alleen leesbaar gemaakt worden en een aantal velden zal worden overschreven met de informatie uit OSIRIS. De beheercode (de plek waar het vak in Rumba staat) zal NIET worden aangepast.

BELANGRIJK: In de overgangsfase is hiervoor wel noodzakelijk dat de beheercode waar de cursus in Rumba in staat, aangemerkt is als 'koppeling OSIRIS actief' (dit gaat in onderling overleg tussen de facultaire Rumba beheerder(s) en de Rumba beheerder).

Rumba vakkenlijst voor de koppeling
Rumba vakkenlijst na de koppeling

Om e.e.a. inzichtelijker te maken is hier rechts een screenshot toegevoegd vóór de koppeling en daaronder een screenshot ná de koppeling, voor dezelfde beheercode. Een aantal zaken is hier te zien:

 • In deze beheercode zijn twee cursussen niet gekoppeld (hebben geen OSIRIS icoontje)
 • de koppeling heeft vaknamen overschreven, zie bv de bovenste cursus, die had eerst als vaknaam in Rumba 'Mentorgroep', na de koppeling heet deze cursus 'Tutoraat', overeenkomstig de vaknaam in OSIRIS
 • een groot deel van de vakken had in Rumba slechts in één taal een vaknaam (en een beschrijving), na de koppeling hebben vrijwel alle vakken zowel een nederlandse naam als een engelse naam. Aan het bolletje bij een vaknaam is te zien of er ook een beschrijving is in die taal, of de taal "actief" is. De cursus LET-ACB2505A heeft na de koppeling een nederlandse naam 'Muziekcultuur' (identiek aan de naam voor de koppeling) met een groen bolletje, dus deze taal is "actief". De engelse naam "Music culture' is weliswaar uit OSIRIS overgenomen, maar is niet "actief". Zie #Taal_actief voor een verder uitleg over wanneer een taal actief is.


Aanmaken nieuwe cursussen

De koppeling haalt de informatie op van alle vakken van alle faculteiten in OSIRIS, met de status 'Definitief'. Wanneer de OSIRIS vakcode niet voorkomt in Rumba (in hetzelfde studiejaar) zal de cursus in Rumba als een nieuwe cursus worden aangemaakt. Het groene OSIRIS icoontje zal worden gezet, een aantal velden zal alleen leesbaar gemaakt worden en een aantal velden zal worden gevuld met de informatie uit OSIRIS Elke cursus in OSIRIS heeft een kenmerk 'Organiserend onderdeel' en dit wordt gebruikt om te bepalen in welke beheercode in Rumba deze cursus zal worden aangemaakt. Merk op dat dit slechts een initiële plaatsing is, naderhand kan in Rumba de cursus gewoon worden verplaatst naar een andere beheercode, zie de uitleg hierboven over de koppeling met bestaande cursussen in Rumba.

Voorbeeld:

Faculteit
Organiserend onderdeel
Rumba beheercode
Letteren
Kunstgeschiedenis BA Kunstgeschiedenis
Managementwetenschappen
Planologie Faculteit der Managementwetenschappen
Managementwetenschappen
Politicologie Faculteit der Managementwetenschappen

Bovenstaande betekent

 • dat alle nieuwe cursussen die als 'Organiserend onderdeel' "Kunstgeschiedenis" hebben, intitieel in Rumba in de beheercode "BA Kunstgeschiedenis" worden aangemaakt. *dat alle nieuwe cursussen die als 'Organiserend onderdeel' "Planologie" hebben, intitieel in Rumba in de beheercode "Faculteit der Managementwetenschappen" worden aangemaakt.
 • dat alle nieuwe cursussen die als 'Organiserend onderdeel' "Politicologie" hebben, intitieel in Rumba in de beheercode "Faculteit der Managementwetenschappen" worden aangemaakt.

Merk dus op dat elke Organiserend onderdeel dus slechts één Rumba beheercode kan hebben, maar dat een Rumba beheercode vanuit meerdere Organiserende onderdelen

BELANGRIJK: In de overgangsfase is hiervoor wel noodzakelijk dat voor alle 'Organiserende onderdelen' er is afgesproken welke Rumba beheercode hierbij hoort (dit gaat in onderling overleg tussen de facultaire Rumba beheerder(s) en de Rumba beheerder).

Niet-gekoppelde cursussen

In Rumba is het nog steeds gewoon mogelijk om nieuwe vakken zelf aan te maken en afhankelijk van de ingevoerde vakcode kunnen er twee situaties volgen:

 1. als de vakcode geen bestaande OSIRIS code is, zal deze cursus gewoon helemaal in Rumba te beheren zijn en blijven
 2. als de vakcode een geldige OSIRIS code is zal de nieuw aangemaakte cursus de eerstvolgende keer dat de koppeling loopt (de nacht erna) worden aangepast door de koppeling.

Betekenis OSIRIS icoontje

 • Osiris on.png Deze cursus is gekoppeld met OSIRIS
 • Osiris off.png Deze cursus is gekoppeld geweest met OSIRIS, maar nu niet meer
 • (geen icoontje) Deze cursus is niet gekoppeld met OSIRIS en ook nooit geweest

Nadere uitleg:

 • bij handmatig aangemaakte vakken in Rumba zal er in de kolom 'O' geen icoontje verschijnen. Als het een vak is met een vakcode die niet in OSIRIS voorkomt zal er ook niet gekoppeld worden en zal deze cursus altijd gewoon op de oude manier en volledig in Rumba te beheren zijn. Icoontje blijft leeg.
 • Wanneer de vakcode wel in OSIRIS voorkomt of wanneer een nieuwe cursus via de koppeling automatisch in Rumba wordt aangemaakt zal het icoontje een groen OSIRIS logo zijn. Dit geeft aan dat deze cursus (of eigenlijk de vakcode) ook in OSIRIS voorkomt. In dit geval is een aantal velden niet in Rumba meer te beheren (vakcode, studiepunten, naam) maar komen dus uit OSIRIS. Voor de rest verandert er niets aan zo'n cursus.
 • Wanneer een cursus niet meer in OSIRIS voorkomt zal het icoontje een grijs OSIRIS logo worden. Hieraan kun je dus zien dat het ooit wel in OSIRIS heeft bestaan, maar op dit moment niet meer. Ik neem aan dat dit in de praktijk vrijwel niet zal voorkomen: in de vakkenlijst in Rumba zul je zoveel mogelijk groene OSIRIS icoontjes (willen) zien en af en toe een losse cursus zonder OSIRIS icoontje.

Taal actief

Voorheen kon je aan de vaknamen zien of een vak tweetalig was ingevoerd, of slechts ééntalig, dwz een vak had ofwel alleen een nederlandse beschrijving, ofwel alleen een engelse beschrijving of zowel een nederlandse als een engelse beschrijving. En je kon geen vaknaam invoeren zonder ook een tekstblok in dat tabblad in te voeren.

Door de koppeling met OSIRIS krijgt een vak in Rumba de vaknamen zoals het in OSIRIS staat en hiermee is een vaknaam geen indicatie meer of er een beschrijving voor die taal is ingevoerd. De indicator is nu het 'statusbolletje', dwz alle vaknamen waar geen bolletje bij staat hebben geen verdere teksten bij de beschrijvingen. Als er bij een taal een beschrijving wordt ingevoerd, krijgt die taal/vaknaam automatisch een statusbolletje.